2016 Yaz Stajı Ön Değerlendirme Sonuçları

01 Haziran 2016 tarihinde başlayarak Temmuz ’2016 ayı içerisinde stajları tamamlanan öğrencilerimizin staj raporları staj komisyonunca değerlendirilmiş ve ön değerlendirme sonuçları ekte açıklanmıştır.

Kabul olarak ön değerlendirmeden geçen öğrencilerimizin stajları, Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirmeden sonra kesinlik kazanacaktır.

Staj dosyasını göndermeyen öğrencilerimizin ön değerlendirmeleri, staj komisyonunun raporu Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulana kadar ulaştığında değerlendirmeye alınabilecektir.

Düzeltme alan öğrencilerimiz, staj dosyalarının içeriklerini zenginleştirerek en kısa sürede Yüksekokulumuza ulaştırmaları gerekmektedir. Düzeltme yapacak öğrencilerimize, belgelerinin eksikliği ile ilgili açıklamada bulunulmamış ise, staj dosyalarının düzeltilmiş içeriklerini eposta ile tuncamyo@trakya.edu.tr adresine gönderebilirler.

Bilgilerinize sunulur...

Staj Dosyaları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Staj dosyasını oluşturacak olan sayfalar, staj modülüne giriş yapılarak alınmalı ve istenirse el yazısı ile istenirse bilgisayar ortamında doldurulmalı ve kapak sayfasında öğrencinin fotoğrafı işyeri kaşesi ile kaşelenerek yapıştırılmış olmalıdır.
  • Staj dosyasının sayfalarında yer alan İŞYERİ ile ilgili alanlar, mutlaka ıslak imza ile işyeri yetkilisince imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
  • Staj dosyasının içerik bölümünün doldurulması sırasında, işyerinde yapılan işler günlük olarak anlatılmalı, yapılan işlere ait teknik içerik de mutlaka yer almalıdır. Her güne ait sayfalar, birbirinin aynısı şeklinde tek cümle ile tekrar edilerek geçiştirilmemelidir. Resim, fotoğraf ve iş ile ilgili şemalar eklenerek zenginleştirilmeli, iş süreçleri dışında ilgisiz anlatımlar ve ifadeler yer almamalıdır.
  • Bilgisayar Programcılığı gibi teknik bir programa ait staj yapıldığı göz önünde bulundurularak, içeriğin teknik ağırlıklı olması, yapılan işin teknik yönünün ön plana çıkartılması, staj sürecinde kullanılan bilişim sistemlerinin donanım ve yazılım yönlerinin de staj dosya içeriğinde yer almasına özen gösterilmelidir.
  • İçerik kopyala yapıştır şeklinde hazırlanmamalı, öğrencinin özgün anlatımını içermelidir. İçerik sayfalarında, her gün için işyeri staj yetkilisinin imzası ve kaşesi yer almalıdır.
  • Staj dosyasında ilgili formlar imzalı ve kaşeli olarak yer almalıdır. (Form-5, Form-6, Form-9)
Ek Dosyalar
Bu içerik 18.08.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1504 kez okundu.