2016 Yılı Ara Dönem (Dönem İçi) Stajına ait STAJ DOSYALARI Hakkında Açıklama

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı ara dönem (dönem içi) stajına 07 Mart 2016 tarihinde başlayan ve 21 Nisan 2016 ve 29 Nisan 2016 tarihlerinde sona erecek olan stajlarına ait dosyaların, Yüksekokulumuz Müdürlüğünde olması gereken son tarih 12 Mayıs 2016 Perşembe günüdür.

Bu tarihten sonra müdürlüğümüze ulaşacak staj dosyaları, staj komisyonunun toplantısına yetişmez ise değerlendirmeye alınamayabilir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur…

Staj Dosyaları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Staj dosyasını oluşturacak olan sayfalar, staj modülüne giriş yapılarak alınmalı ve istenirse el yazısı ile istenirse bilgisayar ortamında doldurulmalı ve kapak sayfasında öğrencinin fotoğrafı işyeri kaşesi ile kaşelenerek yapıştırılmış olmalıdır.
  • Staj dosyasının sayfalarında yer alan İŞYERİ ile ilgili alanlar, mutlaka ıslak olarak işyeri yetkilisince imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
  • Staj dosyasının içerik bölümünün doldurulması sırasında, işyerinde yapılan işler günlük olarak anlatılmalı, yapılan işlere ait teknik içerik de mutlaka yer almalıdır. Her güne ait sayfalar, birbirinin aynısı şeklinde tek cümle ile tekrar edilerek geçiştirilmemelidir. Resim, fotoğraf ve iş ile ilgili şemalar eklenerek zenginleştirilmeli, iş süreçleri dışında ilgisiz anlatımlar ve ifadeler yer almamalıdır.
  • İçerik internetten kopyala yapıştır şeklinde hazırlanmamalı, öğrencinin özgün anlatımını içermelidir. İçerik sayfalarında, her gün için işyeri staj yetkilisinin imzası ve kaşesi yer almalıdır.
  • Staj dosyasında ilgili formlar imzalı ve kaşeli olarak yer almalıdır. (Form-5, Form-6, Form-9)
Bu içerik 22.04.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 758 kez okundu.