Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Tunca Meslek Yüksekokulu SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) (FAQ)

Yeni Öğrencilerimiz için genel bilgilendirme videosu için tıklayın....

SORU
: Önemli duyuruları nereden takip edebiliriz?
CEVAP: Tunca M.Y.O. öğrencisi olarak Tunca M.Y.O (http://tuncamyo.trakya.edu.tr/)

SORU
: Okula yeni kayıt olan öğrencilerin (1.sınıf, 1.dönem) kayıt yenileme işleminde ne yapmaları gerekmektedir?
CEVAP:Yeni öğrencilerin (1.sınıf, 1.dönem) kayıt yenileme işlemine GEREK YOKTUR. 1.dönem kayıt işlemleri ile ilgili yapmaları gereken işlemlerin hepsi en başta (okula kayıt sırasında) yapılmıştır.

SORU: Yeni kayıt olan öğrenciler 2.sınıf derslerinden alabilir mi?
CEVAP: HAYIR. Yeni kayıt olan öğrenciler 2.sınıf derslerinden alamaz. Yalnızca 1.sınıf, 1.dönem derslerinden alabilirler.

SORU: Dersler ne zaman başlayacak? 
CEVAP: Akademik takvimde belirtilen ilk hafta “Öğretim Sisteminde (LMS)” üzerinde dersler gösterilmeye başlanacaktır.

SORU: Ders muafiyetleri nedir?
CEVAP: Ders muafiyeti özet olarak, bir öğrencinin daha önce alıp geçmiş olduğu dersleri yeni okulunda da almak istemiyorsa muafiyet başvurusu yapması durumudur. Şayet ders muafiyeti kabul edilirse, öğrenci ilgili dersleri yeniden almamaktadır. Örneğin bir dönemde normalde 8 ders varsa ve öğrencinin bu dersler arasından 3 tanesini daha önce alıp, geçtiğini düşünüyorsa (belgelemek zorundadır) yapılan inceleme sonucunda da yine örneğin bu derslerden 2 tanesi uygun bulunup muaf tutulursa, örnek öğrenci ilgili dönemde 8 ders almak yerine 6 ders alacaktır. Örnekten dikkat edilirse, her başvuru belgeli olmalı ve ancak onaylanması durumunda muafiyete hak kazanılmaktadır. (Örnekte 3 ders başvurusu yapılmış ancak 2 ders kabul edilmiştir.) En son muafiyet sonuçları sayfamızın duyurular linkinde yer almaktadır. 

SORU: Ders muafiyetleri başvurum ne oldu?
CEVAP: Ders muafiyet başvuruları sona ermiş bulunmaktadır. Öğrencinin alması gereken tüm dersler, öğrencilere atanacak, daha sonra sisteme işlenerek öğrencinin üzerinden “MUAF” ibaresi ile düşürülecektir. 


SORU: 1. Ödev sınavları için mazeret sınav hakkı başvurusunda bulundum. Başvurumunkabul edilip edilmediğini nereden öğreneceğim?
CEVAP: Her bir öğrencinin mazeret sınav hakkı isteği Yüksekokul yönetimkurulumuzda değerlendirilerek, mazeret sınav hakkı verilip verilmeyeceği ve verilmesidurumunda mazeret sınavı tarihleri Yüksekokul müdürlüğümüzce öğrenci mail'lerinegönderilecektir. 

SORU: Mazeret sınavına ne zaman gireceğim?
CEVAP: Mazaret sınav takvimi Tunca M.Y.O web sayfasında yer almaktadır.Ayrıca mazeret sınavları ile i,lgili duyurularda bu sınav hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

SORU: Ara sınavlarına nasıl ulaşılacaktır?
CEVAP: Ara sınavların test mi yoksa araştırma şeklinde mi olacağı sınav tarihinden 1 hafta önce Tunca M.Y.O sayfasında ilan edilmektedir. Öğrenci belirtilen tarih ve saat aralıklarında LMS sisteminde sınavını yapacaktır.

SORU: Sınavların uygulanışı ile ilgili animasyon verilecekmi?
CEVAP: Sınavların uygulanışı ile ilgili hazırlanan animasyon her bir öğrenciye sistem içerisindeki alanlarına sistem yöneticisi tarafından gönderilmiştir.

SORU: Herhangi bir nedenden ("İnternet kesintisi", "elektrik kesintisi" veya "bilgisayarkapanması" gibi) sınav sırasında problem yasayan öğrenci başlattığı sınav süresibitmeden sınava girebilir mi?
CEVAP: Sınavı bitir tuşuna basmadıysa Evet . Örneğin sınavınızı başlattınız. 30dakikalık bir sınavın 15. dakikasında internet kesintisi, elektrik kesintisi, bilgisayarınızkapanması ile ilgili problem yaşadınız. Bu durumda problemin başlangıcından itibaren15 dakika daha zamanınız var. Bu son 15 dakika içerisinde sisteme girip sınavınızadevam edebilirsiniz bu arada tekrar sınav hakkı istemenize gerek yoktur. Fakat bu son 15dakika içerisinde sisteme girememe durumunda zamanınız bittiği için sınavınızın süresibitmiş demektir. Bu durumda problem bitiminde sisteme bağlanıp tekrar talebi ile sınav  ve sınav hakkı isteminizi iletebilirsiniz. 

SORU: Sınavı yarım kalan (sınavını tamamlayamayan) öğrenci, daha sonra sistemetekrar giriş yapıp (oturum açıp) yarım kalan sınavına yeniden ulaşabilir mi?
CEVAP: Sınavın süresi içerisinde ise EVET fakat sınav süresi bitmiş ise HAYIR ulaşamaz. LMS sisteminde tekrar talebi isteğinde dersin öğretim elemanı size tekrar sınav hakkı verecektir.

SORU: Sınav yapılırken SINAVI BİTİR tuşuna basmadan bilgisayarda herhangi birsorun olursa ("İnternet kesintisi", "elektrik kesintisi" veya "bilgisayar kapanması" gibi)öğrenci tekrar sınavına devam edebilir mi?
CEVAP: SINAVI BİTİR tuşuna basılmadığı sürece, sınav penceresine girilerek sınavadevam etmek mümkündür. Bununla birlikte, sınav için öğrenciye verilen süre, sınavıbaşlattığı ilk andan itibaren sayılmaya (hesaplanmaya) başlanmaktadır. Örneğin, sınava10:00'da giren bir öğrenci (sınav penceresine giriş saati) otuz dakikalık bir sınav içinbilgisayarda herhangi bir arızası olsa da, SINAVI BİTİR tuşuna basılmadıysa, saat10:30'a kadar sisteme giriş yaparak sınavına devam edebilir.  

SORU: Öğrenci sınav sırasında sorular arasında gezinti yapıp, seçmiş olduğu cevabıdiğer sorulara geçtikten sonra değiştirebilir mi?Örneğin, o anda beşinci soruyu inceleyen bir öğrenci daha önce cevaplamışolduğu ikinci sorunun şıkkını değiştirebilir mi?
CEVAP: Sınav süresi bitmeden aşağıdaki şekilde sorulara verilen cevapdeğiştirilmektedir.Her soruda "KAYDET" seçeneği bulunmaktadır. KAYDET seçeneğiişaretlenmeden cevap şıkkı seçilip diğer sorulara tıklanması durumunda öncekisoruların cevabını değiştirmek mümkündür. Diğer bir değişle, her bir soru içinKAYDET seçeneği seçilmediği sürece cevabı değiştirmek mümkündür.Burada önemli nokta sınavın sonlandırılması işlemi öncesinde mutlaka her soruiçin "KAYDET" denilmesi gerekmektedir.  

SORU: Sınav sırasında sınav için verilen süre ekranda görünüyor mu?
CEVAP: EVET. Sınavlarda kullanılması tavsiye edilen İnternet gezgini (web browser)programı olan "Internet Explorer" da süre gözükmektedir. Sınavlar sırasında "Mozilla"ve diğer İnternet gezgini programlar kullanılması durumunda, sınav süresi gözükmemesigibi bazı aksaklıklar olabilmektedir.  

SORU:"Sınavı bitir" seçeneği işaretlendikten sonra sınav ile ilgili herhangi birdeğişiklik yapılabilir mi?
CEVAP: HAYIR, değişiklik yapılamaz."Sınavı bitir" işlemi, normal bir sınav salonunda sınava giren öğrencinin hocayaya da gözetmenine kağıdını teslim etme işlemidir. Dolayısı ile teslim edilmiş birkağıt üzerinde bir değişiklik yapılamayacağından, sanal kampus kullanan öğrencide "sınavı bitir" dedikten sonra o sınav ile ilgili bir değişiklik yapamayacaktır.  

SORU: Öğrencinin sınavı bittiğinde, sınav ile ilgili ne tür bilgiler gözükmektedir?
CEVAP: Öğrenci sınavını bitirebilmesi için "Sınavı Bitir" butonuna basmasıgerekmektedir. Bu işlemi yapmış öğrenci, "KULLANICI SINAVLAR" ekranınayönlendirilecektir (pencerede o sayfa gözükecektir).  

SORU: Sınav tamamlanan öğrenci almış olduğu notu (doğru, yanlış ve boş soru sayısı,aldığı puan, v.s.) ve sınav ile ilgili diğer istatistikleri görebilecek mi?
CEVAP: HAYIR hemen göremeyecek. Sınav için verilen zaman aralığının bitmesigerek. Bu süreçten sonra sistem üzerinde gerekli incelemeler yapılıp Tunca MYO nunbelirlediği gün ve zamanda duyurulacaktır.

SORU: Sınav sonucumu nereden öğreneceğim?
CEVAP: Sınavlar Tunca MYO nun belirlediği gün ve zamanda sınav sonuçlarınıaçıklanması ile ilgili kısım çalıştırıldığında tüm öğrencilerin alanlarına yüklenecektir. Öğrenci bilgi sistemdeki ders ana sayfasından sınavlara tıkladığında sınav sonucuna ulaşabilecektir.
Bu içerik 12.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 11011 kez okundu.