2014-2015 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME

1 - 2014-2015 Eğitim Öğretim  Yılı  Bahar  Dönemi  Ders  Seçimleri  02 Şubat 2015 – 06 Şubat 2015  tarihleri arasında internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Elektronik ortam dışında kayıt yenileme işleme yapılmayacaktır.

2 - Ders seçim işlemi için ayrılmış olan süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Ancak Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13. maddesine göre; Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, kayıt bitiminden itibaren yedi (7) gün içinde başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde kayıt yenileyebilirler. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

Mazeretli ders kaydı yaptırmak durumunda kalan öğrencilerimizin, mazeretlerini belirten bir dilekçe ile süresi içerisinde (13 Şubat 2015 tarihine kadar) Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunun mazeretlerini kabul etmesi durumunda, mazeretli ders kaydını 06 Mart 2015 tarihine kadar yaptırabileceklerdir.

Mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen sürelerde LMS sisteminden ders içeriklerine ulaşamazlar.

Ders kaydını yaptırmayan öğrencilere, uzaktan eğitim uygulamalarının gerçekleştirildiği LMS Sisteminde dersler açılmayacaktır.

3- a) Normal öğrenim süresi içerisindeki uzaktan eğitim öğrencilerinin, öğrenim ücretini         (600 TL) Türkiye İş Bankası’nın herhangi bir şubesine elden veya elektronik ortamda yatırmaları gerekmektedir. Öğrenim ücretinin bankaya ödenmesi ve ders seçme formunuz ile makbuzunuzun Yüksekokulumuza gönderilmesinden sonra kaydınız kesinleşecektir.

     b) Normal öğrenim süresi dışındaki uzaktan eğitim öğrencilerinden 26 Kasım 2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 Sayılı Kanun gereği, katkı payı veya öğrenim ücretinin yanı sıra kredi başına katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır.

         Normal öğrenim süresi dışındaki uzaktan eğitim öğrencileri, öncelikle 02 Şubat 2015 – 06 Şubat 2015 tarihleri arasında ders seçimlerini yapacak ve buna göre ödemeleri gereken miktarlar hesaplanacaktır. Hesaplanan miktarların 09 Şubat 2015 – 11 Şubat 2015 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası’nın herhangi bir şubesine elden veya elektronik ortamda ödenmesi ve ders seçme formu ile makbuzun Yüksekokulumuza gönderilmesinden sonra kayıt işlemi kesinleşecektir. Ders seçiminden sonra öğrenim ücretinin 11 Şubat 2015 günü saat 17:30’a kadar ödenmemesi halinde ders kayıt işlemi yapılmamış olur ve öğrencilik haklarından yararlanılamaz.

İnternetten Kayıt Yenileme İşlemi için:

a) İnternet’e bağlı herhangi bir bilgisayardan yararlanarak http://www.trakya.edu.tr adresinde bulunan “Öğrenci” menüsü altındaki  “Öğrenci Bilgi Sistemi” ne girebilir veya http://obs.trakya.edu.tr internet adresini doğrudan kullanabilirsiniz. Karşınıza “Sisteme Giriş” ekranı gelecektir.

b) Ekranın sol tarafında bulunan “Şifre gerektiren işlemler için lütfen sisteme giriş yapınız” ibaresinin altındaki “Giriş” tuşuna basınız. Açılan pencereye öğrenci no ve şifrenizi yazıp, “Giriş” tuşuna tıklayınız.

c) Sol bölümde yer alan “Kayıtlanma” seçeneğinden “Kayıt Yenileme” işlemini seçiniz.

d) Açılan ekranın üst kısmında “Alabileceğim Dersler”, onun altında ise “Seçtiğim Dersler” yer almaktadır. Eğer geçmiş yıllardan başarısız olduğunuz dersler var ise bu dersler “Seçtiğim Dersler” alanında önceden seçilmiş olarak gelecektir.

e) Yeni dönemde almak istediğiniz dersleri üzerine tıklayarak seçiniz ve “+Seçtiğim Dersleri Ekle” tuşuna basarak tek tek ekleyiniz.

f) Alttan almak zorunda olduğunuz ve yeni seçtiğiniz dersler, “Seçtiğim Dersler” alanında yer almaktadır. Son kontrollerinizi yaptıktan sonra “Seçimlerimi Kaydet” tuşuna basarak ders seçme işlemini sonlandırabilirsiniz.

g) Danışmanınız bu sürece onay verinceye kadar, seçilmiş olan dersler üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.

h) Konu ile ilgili sorularınızı biriminizde bulunan öğrenci işleri bürosuna iletebilirsiniz.

3 - Son olarak 12 Şubat 2015 tarihi sonuna kadar, talep edip kesinleşen kayıt yenileme formu’nu en son ikamet adresinizi yazarak imzalamak ve katkı payı veya öğrenim ücreti  dekontunuz ile birlikte öğrenci işleri büronuza göndermek zorundasınız.   (Faks yolu ile 0 (284) 236 20 00 nolu faksa; tarayıcıdan geçirilmiş belgeleri ise tuncamyo@trakya.edu.tr e-posta adresine ya da posta yolu ile “Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Tunca Meslek Yüksekokulu 22030-Edirne” adresine gönderebilirsiniz.)

Önemli Uyarılar

  • Yüksekokulumuzda bir Eğitim-Öğrenim Yılında:
    Güz Dönemi (1.Yarıyıl)       : (1.sınıf 1. dönemi) ile 3. Yarıyıl (2. sınıf 1. dönemi)
    Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)   : (1.sınıf 2. dönemi) ile 4. Yarıyıl (2. sınıf 2. dönemi) ifade eder.
  • Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. maddesi çerçevesinde, öncelikle 2. Yarıyıldan alıp başarısız olduğunuz derslerle birlikte 4. yarıyılın derslerinden  -  ortak zorunlu dersler (Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Yabancı Dil II ) hariç -  en fazla toplam 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirsiniz.
  • Ders seçme işlemi sırasında, Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakınız.

http://oidb.trakya.edu.tr/pages/yonetmelikler#.U9ob-dgcSM8

  • Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin    15. maddesine göre her bir öğrenci alıp başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrarlamak ve başarmak durumundadır. Öğrenci bir dönemde alıp başarısız olduğu seçmeli dersi seçmeyip o döneme ait seçmeli ders havuzundan bir başka ders seçebilir.
  • Öğrenim ücretleri, herhangi bir İş Bankası Şubesinden öğrenci numaranızı belirtmek kaydıyla yatırılabileceği gibi, İş Bankasının nakit para kabul edebilen ATM cihazlarından da kartsız işlemler seçeneği ile yatırılabilmektedir. 
Ek Dosyalar
Bu içerik 27.01.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 2783 kez okundu.