2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV DUYURUSU II

Final Sınav oturumunu sorgulamak için tıklayınız:

Final Sınavlarının Organizasyonu:

Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Tunca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce yürütülür.

Final Sınavlarının Yeri

Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Meslek Yüksekokulumuzda 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi yarıyıl Final sınavları Yüksekokulumuzun bulunduğu il Edirne’de, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde (Kayıtların Yapıldığı Yerleşke) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi anfilerinde yapılacaktır.

Final Sınavlarının Tarihi :

Öğrencilerimiz, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi Final sınavlarına 10-11 Ocak  2015 Cumartesi – Pazar tarihlerinde gireceklerdir.

Final Sınav Öncesi Çalışma İmkanı:

Öğrencilerimiz final öncesi derslerle ilgili sorularını ve sorunlarını dilerlerse Tunca Meslek Yüksekokulumuza gelerek öğretim elemanlarına iletebilirler.

Öğretim Elemanları ve Öğrencilerimizin Buluşması

10 Ocak 2015 Cumartesi günü, saat 16:00’da, sınavların yapıldığı binada 2 Nolu Amfide öğrencilerimize eğitim-öğretim ile ilgili bilgiler verilerek, öğrencilerimizin soruları cevaplandırılacaktır.

Sınav Kuralları

Öğrenciler sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir; fakat üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hafızalı hesap makinesi kullanmaları yasaktır. 

Öğrenciler sınav salonlarına, cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar gibi iletişim araçları ile fotoğraf makinesi, kamera gibi araçlar ile girmemelidirler.

Öğrenciler sınav binasına ruhsatlı olsa bile silah ile gelmemelidirler.

İzinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır.

Öğrenciler sınava, Yüksek Öğretim Kurumlarındaki mevcut kılık kıyafet yönetmeliğine uygun kıyafetle gireceklerdir.

 

 

 

 

 Final Sınavına Girmek İçin Gerekli Belgeler

Öğrencilerimiz sınava girebilmek için aşağıda sıralanan 3 belgeyi yanlarında bulundurmalıdırlar:

i) Sınava Giriş Belgesi: İlgili sınava ait öğrencilerin Tunca Meslek Yüksekokulu web sitesinden sorgulama yaparak almış oldukları ve öğrencinin nerede sınava gireceğini gösteren belgedir.

ii) Öğrenci Kimlik Kartı :Öğrencilerimize yüksekokulumuz tarafından verilen Trakya Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartıdır.

iii) Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi.

 

 Final Sınavlarının Uygulanışı ve Değerlendirmesi Hakkında

Final Sınavları her bir ders için çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılacaktır. Her bir oturumda belirtilen dersler için tek bir sınav soru kitapçığı ve cevap kağıdı verilecektir. Her dersin sınav sorularının cevapları, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapılacak işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Cevapların değerlendirilmesinde doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Dolayısı ile soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda değerlendirme her ders için 100 tam not üzerinden yapılır ve her soruya eşit ağırlıkta puan verilmektedir. Doğru cevap sayısı puan değeriyle çarpıldığında o dersin final sınavının  ham puanı bulunur.(Bu not başarı notu değildir. Bkn. Dersin Başarı Notunun hesaplanması.)  Sınav sorularında, sınavlar sırasında tespit edilen bir hata var ise, durum Yönetim Kurulumuzca değerlendirilir, gerekli ise soru iptal edilip sorunun puan değeri sınava giren tüm öğrencilerin sınav notuna eklenir.

Cevap kâğıtları bilgi işlem ortamında optik okuyucu ile en az  üç kez kontrollü olarak okunmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, saklanması ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Bir Dersin Ara Sınav Notu-Final Sınav Notu-Yıl Sonu Notu ve Başarı Notu Nasıl Hesaplanır?

Ara Sınav Notu: Her bir dersin yıl içinde yapılan sınavlarından elde edilen 100 üzerinden hesaplanan nottur. 

Ara sınav notlarının ağırlığı : 


I. ÖDEV ARA SINAVI için %5

VİZE ARA SINAVI için %10,

II. ÖDEV ARA SINAVI için %5 olmak üzere toplamda %20 ‘dir.

Ara Sınav Notu= (I. Ödev Notu X 0,05) + (Vize Notu X 0,10) + (II. Ödev Notu X 0,05)

şeklinde hesaplanır.Final Sınav Notu: Final Sınavları tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Final Sınav Notu Final sınavı cevap kağıdının optik okuyucudan okutulması ile elde edilen not’tur. Final sınav notunun ağırlığı %80 ‘dir.

Dersin Yıl sonu Notu:
 Bir ders için yıl içinde ve yıl sonunda girilen sınavların belirli ağırlıkları oranında hesaplanan not o dersin yıl sonu notudur. Bir dersin yıl sonu notu, o dersin başarı notu değildir.

Yüksekokulumuzda her bir dersin yıl sonu notu :
 Ara sınav notlarının %20'si ile yıl sonu final sınav notunun %80'i toplanarak bulunur.

Dersin Başarı Notu: Öğrencinin bir dersten başarı notu, o dersten hesaplanan yıl sonu notunun Bağıl Değerlendirme Yöntemi ile öğrencinin kayıtlı olduğu sınıf içerisindeki diğer öğrencilerin notlarına göre hesaplanan harf notudur.

Örnek : Bir öğrencinin bir dersten aldığı Ara sınav Notları:

I ODEV ARA SINAV NOTU : 60

VİZE ARA SINAV NOTU: 40
II ÖDEV ARA SINAV NOTU: 30
FİNAL SINAV NOTU: 60 olsun

Ara sınavların ağırlığı toplam %20 olduğuna göre :
(60x0,05)+(40x0,10)+ (30x0,05)= 3 + 4 + 1.5 = 8.5  (Ara Sınav Notu)

 

Final Sınavının ağırlığı % 80 olduğuna göre :

(60 x 0,80) = 48 (Final Sınav Notu)

Dersin Yıl sonu Notu: Ara sınav ve Final sınavının ağırlıkları oranında not toplamı :  
8.5+48=56.5 dir .     Ancak bu not, dersteki Başarı notunuz değildir.

 


Dersin Başarı Notu: Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22.b maddesine göre Bağıl Değerlendirme Yöntemi ile hesaplanır.

 

Yönetmelik için : http://bys.trakya.edu.tr/file/open/70609986

Yıl Sonu Notu’nun harf karşılığı Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanır. CC ve üzeri Başarılı kabul edilir. Her bir dersin CC (Başarılı sayılan) harfine karşılık gelen Notun sayısal değeri (100 üzerinden) farklıdır. Bu farklılık dersi alan öğrencilerin başarısındaki farklılıktan gelmektedir.

Ara Sınavlara Girmeyen Öğrencilerimiz Final Sınavına Katılabilirler.

Ara sınavlara girmeyen öğrencilerimiz, yıl sonu sınavına katıldıkları takdirde, aldıkları notun %80'ini Yıl sonu notu olarak alınır. Bağıl değerlendirme yöntemi ile bu notun harf karşılığı hesaplanır. Ara Sınavlara ve Final Sınavlarına Girmeyen veya final sınavlarında başarısız olan öğrencilerimiz, 24-25 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavına katılabilirler.

Ek Dosyalar
Bu içerik 31.12.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 2700 kez okundu.