2015-2016 Güz Dönemi Ders Kayıtları

1-      2015-2016 Eğitim Öğretim  Yılı  Güz  Dönemi  Ders  Seçimleri  14 Eylül 2015 – 18 Eylül 2015  tarihleri arasında internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Elektronik ortam dışında kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır.

2-      Ders seçim işlemi için ayrılmış olan süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Ancak Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13. maddesine göre; Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, kayıt bitiminden itibaren yedi (7) gün içinde başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde kayıt yenileyebilirler. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Yüksekokulumuza bu yıl ilk kez kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerinin ders seçimleri danışmanları tarafından yapılacağından bu öğrencilerimiz ders seçimi yapmayacaklardır.

Mazeretli ders kaydı yaptırmak durumunda kalan öğrencilerimizin, mazeretlerini belirten bir dilekçe ile süresi içerisinde (02/10/2015 tarihine kadar) Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunun mazeretlerini kabul etmesi durumunda, mazeretli ders kaydını 16/10/2015 tarihine kadar yaptırabileceklerdir.

Mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen sürelerde LMS sisteminden ders içeriklerine ulaşamazlar.

Ders kaydını yaptırmayan öğrencilere, uzaktan eğitim uygulamalarının gerçekleştirildiği LMS Sisteminde dersler açılmayacaktır.

3- Yüksekokulumuz (uzaktan eğitim) öğrencilerinin, öğrenim ücretini (600 TL) Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) herhangi bir şubesine elden veya elektronik ortamda yatırmaları gerekmektedir. Öğrenim ücretinin bankaya ödenmesi ve ders seçme formunuz ile makbuzunuzun Yüksekokulumuza gönderilmesinden sonra kaydınız kesinleşecektir.

İnternetten Kayıt Yenileme İşlemi için:

a) İnternet’e bağlı herhangi bir bilgisayardan yararlanarak http://www.trakya.edu.tr adresinde bulunan “Öğrenci” menüsü altındaki  “Öğrenci Bilgi Sistemi” ne girebilir veya http://obs.trakya.edu.tr internet adresini doğrudan kullanabilirsiniz. Karşınıza “Sisteme Giriş” ekranı gelecektir.

b) Ekranın sol tarafında bulunan “Şifre gerektiren işlemler için lütfen sisteme giriş yapınız” ibaresinin altındaki “Giriş” tuşuna basınız. Açılan pencereye öğrenci no ve şifrenizi yazıp, “Giriş” tuşuna tıklayınız.

c) Sol bölümde yer alan “Kayıtlanma” seçeneğinden “Kayıt Yenileme” işlemini seçiniz.

d) Açılan ekranın üst kısmında “Alabileceğim Dersler”, onun altında ise “Seçtiğim Dersler” yer almaktadır. Eğer geçmiş yıllardan başarısız olduğunuz dersler var ise bu dersler “Seçtiğim Dersler” alanında önceden seçilmiş olarak gelecektir.

e) Yeni dönemde almak istediğiniz dersleri üzerine tıklayarak seçiniz ve “+Seçtiğim Dersleri Ekle” tuşuna basarak tek tek ekleyiniz.

f) Alttan almak zorunda olduğunuz ve yeni seçtiğiniz dersler, “Seçtiğim Dersler” alanında yer almaktadır. Son kontrollerinizi yaptıktan sonra “Seçimlerimi Kaydet” tuşuna basarak ders seçme işlemini sonlandırabilirsiniz.

g) Danışmanınız bu sürece onay verinceye kadar, seçilmiş olan dersler üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.

h) Konu ile ilgili sorularınızı Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna iletebilirsiniz.

4-      Son olarak, talep edip kesinleşen kayıt yenileme formu’nu en son ikamet adresinizi yazarak imzalamak ve öğrenim ücreti  dekontunuz ile birlikte öğrenci işleri büronuza göndermek zorundasınız.   (Faks yolu ile 0 (284) 236 20 00 nolu faksa; tarayıcıdan geçirilmiş belgeleri ise tuncamyo@trakya.edu.tr e-posta adresine ya da posta yolu ile “Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Tunca Meslek Yüksekokulu 22030-Edirne” adresine gönderebilirsiniz.)

Önemli Uyarılar

  • Yüksekokulumuzda bir Eğitim-Öğrenim Yılında:
    Güz Dönemi (1.Yarıyıl)       : (1.sınıf 1. dönemi) ile 3. Yarıyıl (2. sınıf 1. dönemi)
    Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)   : (1.sınıf 2. dönemi) ile 4. Yarıyıl (2. sınıf 2. dönemi) ifade eder.
  • Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. maddesi çerçevesinde, öncelikle 2. Yarıyıldan alıp başarısız olduğunuz derslerle birlikte 4. yarıyılın derslerinden  -  ortak zorunlu dersler (Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Yabancı Dil II ) hariç -  en fazla toplam 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirsiniz.
  • Ders seçme işlemi sırasında, Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakınız.

http://oidb.trakya.edu.tr/pages/yonetmelikler#.U9ob-dgcSM8

  • Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin    15. maddesine göre her bir öğrenci alıp başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrarlamak ve başarmak durumundadır. Öğrenci bir dönemde alıp başarısız olduğu seçmeli dersi seçmeyip o döneme ait seçmeli ders havuzundan bir başka ders seçebilir.  
Bu içerik 07.09.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 2196 kez okundu.