2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Dönem İçi Stajı Hakkında Duyuru-2

Değerli Öğrencilerimiz
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Bahar döneminde yapılması planlanan dönem içi staj başvuruları sona ermiştir.

Staj başvurusu kabul edilen öğrencilerimizin staj modülüne girerek, STAJ YERİ KABUL FORMUNU çıkartıp, işyerlerine imzalatması, formun taranmış halini eposta ile tuncamyo@trakya.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir.

Bunun için izlenecek adımlar :

-       Staj modülüne giriniz. ( http://tuncamanage.trakya.edu.tr )

-       Soldaki menüden “Staj Başvurusu” sekmesini seçiniz.

Resim                               

-       Staj başvurusu Yüksekokulumuzca kabul edilen öğrencilere çıkacak olan aşağıdaki mesajdaki alanı tıklayarak “Staj Yeri Kabul Formunu” çıkartınız.

Resim

-       “Staj Yeri Kabul Formunu” staj yapacağınız iş yerine imzalatıp, kaşeletiniz.

-       İmzalı formu tarayıp (ya da fotoğrafını çekip) tuncamyo@trakya.edu.tr adresine eposta ile iletiniz.

-       Formun aslını, staj sonunda göndereceğiniz staj dosyasına ekleyiniz.

STAJ DOSYASI HAZIRLAMA

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem İçi Stajları, 6 Mart 2017 tarihinde başlayacak, Cumartesi günü çalışılan işyerleri için 20 Nisan 2017’de, Cumartesi günü çalışılmayan işyerlerinde 28 Nisan 2017 günü sona erecektir.

Staj bitiminde öğrenciler hazırlayacakları staj dosyalarını Yüksekokul Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Staj dosyalarının, Yüksekokulumuz Müdürlüğünde olması gereken son tarih 5 Mayıs 2017 Cuma günüdür. (Posta Adresi : Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Tunca Meslek Yüksekokulu- TUZEM 22030 Edirne)
Bu tarihten sonra müdürlüğümüze ulaşacak staj dosyaları, staj komisyonunun toplantısına yetişmez ise değerlendirmeye alınamayabilir.

Staj Dosyaları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Staj dosyasını oluşturacak olan sayfalar, staj modülüne giriş yapılarak alınmalı ve istenirse el yazısı ile istenirse bilgisayar ortamında doldurulmalı ve kapak sayfasındaki fotoğraf yerine öğrencinin fotoğrafının yapıştırılması, işyeri kaşe veya mühürü ile onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Staj dosyasının sayfalarında yer alan İŞYERİ ile ilgili alanlar, mutlaka ıslak olarak işyeri yetkilisince imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
  • Staj dosyasının içerik bölümünün doldurulması sırasında, işyerinde yapılan işler günlük olarak anlatılmalı, yapılan işlere ait teknik içerik mutlaka yer almalıdır. Her güne ait sayfalar, birbirinin aynısı şeklinde tek cümle ile tekrar edilerek geçiştirilmemelidir. Resim, fotoğraf ve yapılan iş ile ilgili şemalar eklenerek zenginleştirilmeli, iş süreçleri dışında ilgisiz anlatımlar ve ifadeler yer almamalıdır.
  • İçerik, internetten elde edilen bilgiler ile kopyala yapıştır şeklinde hazırlanmamalı, öğrencinin özgün anlatımını içermelidir. İçerik sayfalarında, her gün için işyeri staj yetkilisinin imzası ve kaşesi yer almalıdır.
  • Staj dosyasında ilgili formlar imzalı ve kaşeli olarak yer almalıdır. (Form-5, Form-6, Form-9)

 

FORMLAR HAKKINDA BİLGİ

Staj Dosyasında, staj süreci ile ilgili anlatımların yanı sıra, çeşitli standart formlar da yer almalıdır. Bu formları elde edebilmek için;

-       Staj modülüne giriniz. ( http://tuncamanage.trakya.edu.tr )

-       Soldaki menüden “Form Çıktıları” sekmesini seçiniz.

Resim

-       Formların yer aldığı sayfaya ulaşınız.

Resim

-       DIŞ KAPAK SAYFASI : Öğrenciye ait bilgilerin yer aldığı staj dosyasının dış kapağıdır.

-       İÇ KAPAK SAYFASI : İşyerinin ve öğrenciye ait bilgilerin yer aldığı staj dosyasının iç  kapağıdır.

-       FORM-5 STAJ BAŞLAMA FORMU : Öğrencinin staja başladığını iş yerince teyit eden bu form, staj başlangıcından 1 hafta içerisinde, taranmış hali eposta ile tuncamyo@trakya.edu.tr adresine gönderilmeli, formun aslı staj dosyasına konmalıdır. Bu formu göndermeyen öğrencilerin staja başlamadığı kabul edilir.

-       FORM-6 AYLIK PUANTAJ DÖKÜMÜ : Öğrencinin staj günlerini içeren günlük takip formudur. Staj günlerini içerecek şekilde ay bazında sayfalardan oluşur. Bu form, hergün öğrenci tarafından imzalanmalı, işyeri staj yetkilisi tarafından da onaylı olmalıdır. Form staj dosyasına konur.

-       FORM-6 AYLIK PUANTAJ DÖKÜMÜ : Öğrencinin staj günlerini içeren günlük takip formudur. Staj günlerini içerecek şekilde ay bazında sayfalardan oluşur. Bu form, hergün öğrenci tarafından imzalanmalı, işyeri staj yetkilisi tarafından da onaylı olmalıdır. Form staj dosyasına konur.

-       FORM-7 İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU: Öğrencinin staj sürecinde iş kazası geçirmesi durumunda, işyeri yetkililerince gerekli yasal işlem ve duyurular zaten adli makamlara yapılacaktır. Bu form, öğrencinin karıştığı iş kazasının Yüksekokulumuza bildirilmesi için kullanılacaktır.

-       FORM-8 STAJ DEFTERİ SAYFASI : Öğrencinin staj yaptığı her gün için oluşan ve içeriğinin öğrenci tarafından doldurularak staj dosyasını oluşturacak olan formdur.

-       FORM-9 STAJ DEVAM ÇİZELGESİ : Öğrencinin staj sürecinde çalıştığı bölümleri ve yaptığı işleri özet olarak içeren formdur. Staj dosyasına konmalıdır.

-       FORM-10 STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (İş Yerinde Kalacak) Öğrencinin stajdaki durumunun değerlendirildiği formdur. Bu form işyeri yetkilisince doldurulur ve işyerinde saklanır.

-       FORM-11 STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (Okula gönderilecek olan) Öğrencinin stajdaki durumunun değerlendirildiği formdur. Bu form işyeri yetkilisince doldurulur ve kapalı mühürlü zarf içerisinde gizli olarak Yüksekokula gönderilir.
Bu içerik 01.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 758 kez okundu.