2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI DUYURUSU

Bütünleme Sınav oturumunu sorgulamak (sınav giriş belgesi) için tıklayınız

Bütünleme Sınavlarının Organizasyonu:

Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Tunca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce yürütülür.

Bütünleme Sınavlarının Yeri

Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Meslek Yüksekokulumuzda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavları Yüksekokulumuzun bulunduğu ilde Edirne’de, Trakya Üniversitesi Prof.Dr.Ahmet Karadeniz Yerleşkesinde, Mühendislik Fakültesi Dersliklerinde yapılacaktır. ( Sınav Binası haritası için tıklayınız…)

Bütünleme Sınavlarının Tarih ve saati :

Öğrencilerimiz, Güz Dönemi Bütünleme sınavlarına 20-21 Ocak 2018 Cumartesi – Pazar tarihlerinde gireceklerdir. Sabah oturumları saat 10:00’da, öğleden sonra oturumları ise 13:30’da başlamaktadır.  (Oturumlara ait sınav evrakları, belirlenen sınav zamanı dışında açılamayacağından, öğrencilerimizin oturum değiştirme talepleri karşılanamayacaktır.)

Sınav Kuralları

Öğrenciler sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir; fakat üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hafızalı hesap makinesi kullanmaları yasaktır. 

Öğrenciler sınav salonlarında AÇIK HALDE cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, bilgisayar, tablet, akıllı saat v.b. iletişim araçları ile fotoğraf makinesi, kamera gibi görüntü kaydedici araçları bulundurmamalıdırlar. Bu tip cihazların, kesinlikle kapalı halde çantalarda tutması gerekmektedir. Bu cihazları sınav sırasında kullanma girişimi, öğrencinin sınavının geçersiz sayılmasına yol açacaktır.

Öğrenciler sınav binasına ruhsatlı olsa bile silah ile gelmemelidirler.

İzinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır.

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler:

i) Sınava Giriş Belgesi: Öğrencilerin Tunca Meslek Yüksekokulu web sitesinden sorgulama yaparak almış oldukları ve öğrencinin nerede sınava gireceğini gösteren belgedir. (Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız)

ii) Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi:  Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Geçerli Pasaport belgesi veya öğrenci belgesinden herhangi biri.

 Bütünleme Sınavlarının Uygulanışı ve Değerlendirmesi Hakkında

Bütünleme Sınavları, proje dersleri hariç her bir ders için çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Eski müfredat derslerinin sınavları klasik yöntemle gerçekleştirilecektir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılacaktır. Her bir oturumda belirtilen dersler için bir sınav soru kitapçığı ve cevap kağıdı verilecektir. Her dersin sınav sorularının cevapları, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapılacak işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Cevapların değerlendirilmesinde doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Dolayısı ile soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda değerlendirme her ders için 100 tam not üzerinden yapılır ve her soruya eşit ağırlıkta puan verilmektedir. Doğru cevap sayısı bir sorunun puan değeriyle çarpıldığında o dersin bütünleme sınavının  ham puanı bulunur.(Bu not başarı notu değildir. Bknz. Dersin Başarı Notunun hesaplanması.) Sınav sorularında sınavlar sırasında tespit edilen bir hata var ise, durum Yönetim Kurulumuzca değerlendirilir, gerekli görülürse soru iptal edilip sorunun puan değeri sınava giren tüm öğrencilerin sınav notuna eklenecektir.

Cevap kâğıtları bilgi işlem ortamında optik okuyucu ile en az  iki kez kontrollü olarak okunmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, saklanması ve öğrencilere duyurulmasında bilişim yöntemleri kullanılır.

Bir Dersin Yıl İçi Sınav Notu-Bütünleme Sınav Notu-Yıl Sonu Notu ve Başarı Notu Nasıl Hesaplanır?

Yarıyıl içi Sınav Notu: Her bir dersin yarıyıl içinde yapılan sınavlarından elde edilen 100 üzerinden hesaplanan Nottur: 

Ara sınav notlarının ağırlığı: 

I. ÖDEV ARA SINAVI için %5, VİZE ARA SINAVI için %10, II ÖDEV ARA SINAVI için %5‘tir.
  Yarıyıl içi Sınav Notu=       (I. Ödev Ara Sınav Notu* 0,05) + 
                                                (Vize  Sınav Notu* 0,10)            + 
                                                (II. Ödev Ara Sınav Notu* 0,05)

Bütünleme Sınav Notu: Bütünleme Sınavları tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bütünleme Sınav Notu Bütünleme sınavı cevap kağıdının optik okuyucudan okutulması ile elde edilen not’tur. 

Dersin Yarıyıl Sonu Notu:
 Bir ders için, yarıyıl içinde ve yarıyıl sonunda girilen sınavların belirli ağırlıkları oranında hesaplanan not o dersin yarıyıl sonu notudur. Bir dersin yarıyıl sonu notu o dersin başarı notu değildir.

Yüksekokulumuzda her bir dersin yılsonu notu:
 Yarıyıl içi Sınav Notu ile Bütünleme sınav notunun %80'i toplanarak bulunur.

Dersin Başarı Notu: Öğrencinin aldığı bir dersten başarı notu; o dersten hesaplanan yarıyıl sonu notunun Bağıl Değerlendirme Yöntemi ile öğrencinin kayıtlı olduğu sınıf içerisindeki diğer öğrencilerin notları da değerlendirilerek hesaplanan nottur.

 Örnek : Bir öğrencinin bir dersten aldığı yarıyıl içi Ara sınav Notları:

I ÖDEV ARA SINAV NOTU : 60

VİZE ARA SINAV NOTU: 40
II ÖDEV ARA SINAV NOTU: 30 ve 
Bütünleme SINAV NOTU: 60 olsun
Ara sınavların ağırlığı toplam %20 olduğuna göre :
(60x0,05)+(40x0,10)+ (30x0,05)= 3 + 4 + 1.5 =8.5  (Yarıyıl içi Sınav Notu)

Ara sınav notunu 100 tam not üzerinden Yarıyıl sonu (Final veya bütünleme) sınavının ağırlığı % 80 olduğuna göre, 60 x 0,80 = 48 olacaktır.

Dersin Yarıyıl sonu notu: Ara sınav ve Bütünleme sınavının ağırlıkları oranında not toplamı:
8.5+48=56.5 dir . 
Ancak bu not dersteki Başarı notunuz değildir. 
Dersin başarı notu: Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22.b maddesine göre Bağıl Değerlendirme Yöntemi ile hesaplanır.

Yönetmelik için : http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.7380&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=meslek

Yıl Sonu Notu’nun harf karşılığı Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanır. CC ve üzeri Başarılı kabul edilir. Her bir dersin CC (Başarılı sayılan) harfine karşılık gelen Notun sayısal değeri (100 üzerinden) farklıdır. Bu farklılık dersi alan öğrencilerin başarısındaki farklılıktan gelmektedir.

Yıl İçi Ara Sınavlara ve Final Sınavlarına Girmeyen Öğrencilerimiz Bütünleme Sınavına Katılabilirler.

Ara sınavlara girmeyen öğrencilerimiz, yılsonu sınavına katıldıkları takdirde, aldıkları notun %80'ini Yıl sonu notu olarak alır. Bağıl değerlendirme yöntemi ile bu notun harf karşılığı hesaplanır.

Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz…

Bu içerik 09.01.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 855 kez okundu.