2016-2017 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV DUYURUSU II

Final Sınav oturumunu sorgulamak için tıklayınız

Final Sınavlarının Organizasyonu:

Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Tunca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce yürütülür.

Final Sınavlarının Yeri

Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Meslek Yüksekokulumuzda 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi yarıyıl Final Sınavları Yüksekokulumuzun bulunduğu ilde Edirne’de, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfilerinde yapılacaktır. Oturum bilgileri için, 2016-2017 Güz Dönemi Final Duyurusu I        (http://tuncamyo.trakya.edu.tr/news/2016-2017-guz-donemi-final-sinav-duyurusu-i#.WFkF3H0XfGc) incelenebilir.

Final Sınavlarının Tarih ve saati :

Öğrencilerimiz, Güz Dönemi Final sınavlarına 07-08 Ocak 2017 Cumartesi – Pazar tarihlerinde gireceklerdir. Sabah oturumları saat 09:30’da, öğleden sonra oturumları ise 13:30’da başlamaktadır.  (Oturumlara ait sınav evrakları, belirlenen sınav zamanı dışında açılamayacağından, öğrencilerimizin oturum değiştirme talepleri karşılanamayacaktır.)

Sınav Kuralları

Öğrenciler sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir; fakat üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hafızalı hesap makinesi kullanmaları yasaktır. 

Öğrenciler sınav salonlarında AÇIK HALDE cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, bilgisayar, tablet, akıllı saat v.b. iletişim araçları ile fotoğraf makinesi, kamera gibi görüntü kaydedici araçları bulundurmamalıdırlar. Bu tip cihazların, kesinlikle kapalı halde çantalarda tutması gerekmektedir. Bu cihazları sınav sırasında kullanma girişimi, öğrencinin sınavının geçersiz sayılmasına yol açacaktır.

Öğrenciler sınav binasına ruhsatlı olsa bile silah ile gelmemelidirler.

İzinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır.

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler:

i) Sınava Giriş Belgesi: Öğrencilerin Tunca Meslek Yüksekokulu web sitesinden sorgulama yaparak almış oldukları ve öğrencinin nerede sınava gireceğini gösteren belgedir. (Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız )

ii) Öğrenci Kimlik Kartı :Öğrencilerimize yüksekokulumuz tarafından verilen Trakya Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartıdır. (Öğrenci numarası 116 ile başlayan öğrencilerin kartları sınav binasında 1 nolu amfideki Sınav Koordinatörlüğü'nde dağıtılacaktır.)

iii) Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi:  Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Geçerli Pasaport belgesi.

 Final Sınavlarının Uygulanışı ve Değerlendirmesi Hakkında

Final Sınavları, proje dersleri hariç her bir ders için çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Eski müfredat derslerinin sınavları klasik yöntemle gerçekleştirilecektir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılacaktır. Her bir oturumda belirtilen dersler için bir sınav soru kitapçığı ve cevap kağıdı verilecektir. Her dersin sınav sorularının cevapları, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapılacak işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Cevapların değerlendirilmesinde doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Dolayısı ile soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda değerlendirme her ders için 100 tam not üzerinden yapılır ve her soruya eşit ağırlıkta puan verilmektedir. Doğru cevap sayısı bir sorunun puan değeriyle çarpıldığında o dersin final sınavının  ham puanı bulunur.(Bu not başarı notu değildir. Bkn. Dersin Başarı Notunun hesaplanması.) Sınav sorularında sınavlar sırasında tespit edilen bir hata var ise, durum Yönetim Kurulumuzca değerlendirilir, gerekli görülürse soru iptal edilip sorunun puan değeri sınava giren tüm öğrencilerin sınav notuna eklenecektir.

Cevap kâğıtları bilgi işlem ortamında optik okuyucu ile en az  iki kez kontrollü olarak okunmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, saklanması ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

  Bir Dersin Yıl İçi Sınav Notu-Final Sınav Notu-Yıl Sonu Notu ve Başarı Notu Nasıl Hesaplanır?

Yarıyıl içi Sınav Notu: Her bir dersin yarıyıl içinde yapılan sınavlarından elde edilen 100 üzerinden hesaplanan Nottur: 

Ara sınav notlarının ağırlığı: 
I. ÖDEV ARA SINAVI için %5, VİZE ARA SINAVI için %10, II ÖDEV ARA SINAVI için %5 ‘tir.
            Yarıyıl içi Sınav Notu= (I. Ödev Ara Sınav Notu* 0,05) + 
                                                     (Vize  Sınav Notu* 0,10)           + 
                                                     (II. Ödev Ara Sınav Notu* 0,05)

Final Sınav Notu: Final Sınavları tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Final Sınav Notu Final sınavı cevap kağıdının optik okuyucudan okutulması ile elde edilen not’tur. 

Dersin Yarıyıl Sonu Notu:
 Bir ders için, yarıyıl içinde ve yarıyıl sonunda girilen sınavların belirli ağırlıkları oranında hesaplanan not o dersin yarıyıl sonu notudur. Bir dersin yarıyıl sonu notu o dersin başarı notu değildir.

Yüksekokulumuzda her bir dersin yılsonu notu:
 Yıl içindeki ara sınav notlarının %20'si ile yıl sonu final sınav notunun %80'i toplanarak bulunur.

Dersin Başarı Notu: Öğrencinin aldığı bir dersten başarı notu; o dersten hesaplanan yarıyıl sonu notunun Bağıl Değerlendirme Yöntemi ile öğrencinin kayıtlı olduğu sınıf içerisindeki diğer öğrencilerin notlarına göre hesaplanan nottur.

 

Örnek : Bir öğrencinin bir dersten aldığı yarıyıl içi Ara sınav Notları:

I ÖDEV ARA SINAV NOTU : 60

VİZE ARA SINAV NOTU: 40
II ÖDEV ARA SINAV NOTU: 30 ve 
Final SINAV NOTU: 60 olsun
Ara sınavların ağırlığı toplam %20 olduğuna göre :
(60x0,05)+(40x0,10)+ (30x0,05)= 3 + 4 + 1.5 =8.5  (Yarıyıl içi Sınav Notu)

Ara sınav notunu 100 tam not üzerinden Yarıyıl sonu (Final) sınavının ağırlığı % 80 olduğuna göre, 60 x 0,80 = 48 olacaktır.

Dersin Yarıyıl sonu notu: Ara sınav ve Final sınavının ağırlıkları oranında not toplamı :  
8.5+48=56.5 dir . 
Ancak bu not dersteki Başarı notunuz değildir. 
Dersin başarı notu: Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22.b maddesine göre Bağıl Değerlendirme Yöntemi ile hesaplanır.

Yönetmelik için : http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.7380&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=meslek

Yıl Sonu Notu’nun harf karşılığı Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanır. CC ve üzeri Başarılı kabul edilir. Her bir dersin CC (Başarılı sayılan) harfine karşılık gelen Notun sayısal değeri (100 üzerinden) farklıdır. Bu farklılık dersi alan öğrencilerin başarısındaki farklılıktan gelmektedir.

 Yıl İçi Ara Sınavlara Girmeyen Öğrencilerimiz Final Sınavına Katılabilirler.

 Ara sınavlara girmeyen öğrencilerimiz, yılsonu sınavına katıldıkları takdirde, aldıkları notun %80'ini Yıl sonu notu olarak alır. Bağıl değerlendirme yöntemi ile bu notun harf karşılığı hesaplanır. Final sınavlarına katılamayan öğrencilerimiz, Bütünleme sınavlarına katılabilir.

Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz…
Bu içerik 20.12.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1887 kez okundu.