2017 YAZ DÖNEMİ STAJ DUYURUSU

Yaz stajı için staj başvurusu yapacak öğrencilerimizin 26 Nisan - 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Tunca MYO Staj Modülünde (http://tuncamanage.trakya.edu.tr) staj başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Staj başvuruları, yüksekokulumuz öğretim elemanlarınca eş zamanlı kontrol edilerek, gerekli bilgi, staj modülünden verilecektir.

Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerimiz, başvuru için gerekli belgelerinin taranmış halini e-posta ile tuncamyo@trakya.edu.tr e-posta adresine en geç 26 Mayıs 2017 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir. (Belgelerin asılları staj sonunda hazırlanacak staj dosyasında bulunmalıdır.)

Belirtilen tarihlerde staj başvurusu yapmayan veya gerekli belgeleri göndermeyen öğrencilerimizin staj başvurusu talepleri dikkate alınmayacaktır, önemle duyurulur.

Staj takvimi aşağıda belirtilmiştir:

Staja Başlama Tarihi

Stajın Bitiş Tarihi

Staj Süresi

Açıklama

01 Haziran 2017

28 Temmuz 2017

40 işgünü

Cumartesi günü hariç haftada 5 gün

01 Haziran 2016

19 Temmuz 2017

40 işgünü

Cumartesi günü dahil haftada 6 gün

Staj ile ilgili tüm işlemler internet sayfamızda yer alan Staj Modülü üzerinden yapılacaktır.   Staj Modulü için tıklayınız

Önemli tarihler

 • 28 Nisan – 18 Mayıs 2017  : staj başvurularının yapılması.
 • 26 Mayıs 2017 : staj evraklarının e-posta ile Yüksekokul Müdürlüğü’ne gönderilmesi için son tarih.
 • 30 Mayıs 2017 : staj yapacak öğrencilerin ilanı.
 • 1 Haziran 2017 : stajın ilk günü.
 • 9 Ağustos 2017 : staj dosyalarının son teslim tarihi

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler, Öğrenci Staj Yeri Kabul Formu’nu, staj yapacağı işyeri yetkilisine imzalatıp, mühür/kaşe onaylı  olarak tuncamyo@trakya.edu.tr adresine göndermelidir.
 • Ayrıca; çalıştığı kurumda staj yapacak olanlar, onaylı hizmet dökümü/aylık prim ve hizmet belgesini; çalışmadığı yerde staj yapacaklar da, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alacakları Sosyal Güvenlik durumunu bildirir belgeyi tarayarak eposta ile Yüksekokulu Müdürlüğü’ne göndermesi gerekmektedir.
 • Çalıştığı yerde staj yapacak öğrencilerin yıllık izinli oldukları dönemlerde staj yapmaları mümkün değildir. Yani staj sürecinde yıllık izin kullanmamalıdırlar.
 • Öğrenci kesinlikle beyan ettiği tarihte staja başlamak ve stajı bitirmek zorundadır. 
 • Öğrenci beyan ettiği staj yerinde stajını yapacaktır. Staj yapacağı işyerini değiştirmek zorunda kalan ya da staja bir mazereti nedeniyle gidemeyen öğrenci en kısa zamanda Yüksekokul Müdürlüğüne bilgi vermek zorundadır. 
 • Staj tamamlandıktan sonra 1 hafta içinde staj dosyasının posta/kargo ile Yüksekokulu Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. Gecikmeli gönderilen staj dosyaları, değerlendirmeye alınamamaktadır. (Yüksekokul Posta Adresi : Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Tunca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 22030 EDİRNE)
 • Staj başvurusu sistem üzerinden onaylanan öğrenciler, Staj Yeri Kabul Formu’nu staj modülünden (aşağıdaki ekran görüntüsündeki yöntem ile) alarak, ıslak imzalı ve kaşeli/mühürlü bir şekilde Yüksekokulumuza göndermesi gerekmektedir. (taranmış hali e-posta ile tuncamyo@trakya.edu.tr adresine gönderilmeli, aslı staj dosyasında yer almalıdır.)

Bunun için izlenecek adımlar :

-          Staj modülüne giriniz. ( http://tuncamanage.trakya.edu.tr )

-          Soldaki menüden “Staj Başvurusu” sekmesini seçiniz.

                   

-          Staj başvurusu Yüksekokulumuzca kabul edilen öğrencilere çıkacak olan aşağıdaki mesajdaki alanı tıklayarak “Staj Yeri Kabul Formunu” çıkartınız.

                         

-          “Staj Yeri Kabul Formunu” staj yapacağınız iş yerine imzalatıp, kaşeletiniz.

-          İmzalı formu tarayıp (ya da fotoğrafını çekip) tuncamyo@trakya.edu.tr adresine eposta ile iletiniz.

-          Formun aslını, staj sonunda göndereceğiniz staj dosyasına ekleyiniz.

STAJ DOSYALARININ HAZIRLANMASI

Her öğrenci, staj sürecinde yaptığı işleri, elde ettiği bilgi ve becerileri içeren bir staj dosyası hazırlamak ve staj bitiminden bir hafta içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne göndermek zorundadır. Staj dosyalarının son gönderme tarihi 9 Ağustos 2017’dir.

Bu tarihten sonra müdürlüğümüze ulaşacak staj dosyaları, staj komisyonunun değerlendirme toplantısına yetişmez ise değerlendirmeye alınamayabilir.

Staj Dosyaları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

-          Staj dosyasını oluşturacak olan sayfalar, staj modülüne giriş yapılarak alınmalı ve istenirse el yazısı ile istenirse bilgisayar ortamında doldurulmalı ve kapak sayfasında öğrencinin fotoğrafı, işyeri mühür veya kaşesi ile kaşelenerek yapıştırılmış olmalıdır.

-          Staj dosyasının sayfalarında yer alan İŞYERİ ile ilgili alanlar, mutlaka ıslak olarak işyeri yetkilisince imzalanmalı ve kaşelenmelidir.

-          Staj dosyasının içerik bölümünün doldurulması sırasında, işyerinde yapılan işler günlük olarak anlatılmalı, yapılan işlere ait teknik içerik de mutlaka yer almalıdır. Her güne ait sayfalar, birbirinin aynısı şeklinde tek cümle ile tekrar edilerek geçiştirilmemelidir. Resim, fotoğraf ve iş ile ilgili şemalar eklenerek zenginleştirilmeli, iş süreçleri dışında ilgisiz anlatımlar ve ifadeler yer almamalıdır. (Pasta yedik, çay içtik, parti yaptık gibi içerikler staj dosyasında yer alamaz.)

-          İçerik kopyala yapıştır şeklinde hazırlanmamalı, öğrencinin özgün anlatımını içermelidir. İnternetten kopyala yapıştır türü hazırlanan dosyalar, staj komisyonunca reddedilmektedir.

-           İçerik sayfalarında, her gün için işyeri staj yetkilisinin imzası ve kaşesi yer almalıdır.

-          Staj dosyasında ilgili formlar imzalı ve kaşeli olarak yer almalıdır. (Form-5, Form-6, Form-9)

FORMLAR HAKKINDA BİLGİ

Staj Dosyasında, staj süreci ile ilgili anlatımların yanı sıra, çeşitli standart formlar da yer almalıdır. Bu formları elde edebilmek için;

-          Staj modülüne giriniz. ( http://tuncamanage.trakya.edu.tr )
-          Soldaki menüden “Form Çıktıları” sekmesini seçiniz.

-          Formların yer aldığı sayfaya ulaşınız.
 -          DIŞ KAPAK SAYFASI : Öğrenciye ait bilgilerin yer aldığı staj dosyasının dış kapağıdır.

 -          İÇ KAPAK SAYFASI : İşyerinin ve öğrenciye ait bilgilerin yer aldığı staj dosyasının iç  kapağıdır.

 -          FORM-5 STAJ BAŞLAMA FORMU : Öğrencinin staja başladığını iş yerince teyit eden bu form, staj başlangıcından 1 hafta içerisinde, taranmış hali eposta ile tuncamyo@trakya.edu.tr adresine gönderilmeli, formun aslı staj dosyasına konmalıdır. Bu formu göndermeyen öğrencilerin staja başlamadığı kabul edilir.

 -          FORM-6 AYLIK PUANTAJ DÖKÜMÜ : Öğrencinin staj günlerini içeren günlük takip formudur. Staj günlerini içerecek şekilde ay bazında sayfalardan oluşur. Bu form, hergün öğrenci tarafından imzalanmalı, işyeri staj yetkilisi tarafından da onaylı olmalıdır. Form staj dosyasına konur.

 -          FORM-6 AYLIK PUANTAJ DÖKÜMÜ : Öğrencinin staj günlerini içeren günlük takip formudur. Staj günlerini içerecek şekilde ay bazında sayfalardan oluşur. Bu form, hergün öğrenci tarafından imzalanmalı, işyeri staj yetkilisi tarafından da onaylı olmalıdır. Form staj dosyasına konur.

-          FORM-7 İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU: Öğrencinin staj sürecinde iş kazası geçirmesi durumunda, işyeri yetkililerince gerekli yasal işlem ve duyurular zaten adli makamlara yapılacaktır. Bu form, öğrencinin karıştığı iş kazasının Yüksekokulumuza bildirilmesi için kullanılacaktır.

-          FORM-8 STAJ DEFTERİ SAYFASI : Öğrencinin staj yaptığı her gün için oluşan ve içeriğinin öğrenci tarafından doldurularak staj dosyasını oluşturacak olan formdur.

 -          FORM-9 STAJ DEVAM ÇİZELGESİ : Öğrencinin staj sürecinde çalıştığı bölümleri ve yaptığı işleri özet olarak içeren formdur. Staj dosyasına konmalıdır.

 -          FORM-10 STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (İş Yerinde Kalacak) Öğrencinin stajdaki durumunun değerlendirildiği formdur. Bu form işyeri yetkilisince doldurulur ve işyerinde saklanır.

 -          FORM-11 STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (Okula gönderilecek olan) Öğrencinin stajdaki durumunun değerlendirildiği formdur. Bu form işyeri yetkilisince doldurulur ve kapalı mühürlü zarf içerisinde gizli olarak Yüksekokula gönderilir.

Bu içerik 25.04.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 2023 kez okundu.