YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA

29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Soyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60.maddesinin 7.fıkrasında değişiklik yapılmış ve Kanuna geçici 50.madde eklenerek, yeni düzenlemeyle talep etmeleri halinde, Ülkemizde farklı düzeyde öğrenim gören tüm uluslararası öğrencilerin genel sağlık sigortalısı olabilmelerine imkan sağlanmıştır.
Bu konu ile ilgili yazı ve Resmi Gazete ekte yer almaktadır.
Ek Dosyalar
Bu içerik 19.07.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 777 kez okundu.