2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı Sorgulama Ekranı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bütünleme Sınavı Sorgulama Ekranına ulaşmak için tıklayınız.

Bütünleme Sınavlarının Organizasyonu:
Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Tunca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce yürütülür.

Bütünleme Sınavlarının Yeri
Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Meslek Yüksekokulumuzda 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Bahar  Dönemi Bütünleme  sınavları Yüksekokulumuzun bulunduğu ilde Edirne’de Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi (kayıtların yapıldığı yerleşke) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi amfilerinde yapılacaktır. Fakülte binasını harita üzerinde görmek için tıklayınız

Bütünleme Sınavlarının Tarihi :
Öğrencilerimiz, 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi Bütünleme  sınavlarına
8-9 Haziran 2013 Cumartesi – Pazar tarihlerinde gireceklerdir.

Bütünleme Sınav Oturumları
Program bazında bütünleme sınavı oturumları ektedir.

BİY 208 Yönlendirilmiş Çalışma / BLP 206 ve BTP 206 Sistem Analizi ve Tasarımı Dersleri
BIY208 Yönlendirilmiş Çalışma dersi ile BLP 206 ve BTP 206 Sistem Analizi ve Tasarımı derslerinin bütünleme sınavları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dersliklerinde sunum şeklinde yapılacaktır. BIY208 Yönlendirilmiş Çalışma dersinin sınavı 8 Haziran  2013 tarihinde saat 13:30’da  sınavının yapıldığı binada yapılacaktır. BLP 206 ve BTP 206 Sistem Analizi ve Tasarımı dersinin sınavı 8 Haziran 2013 ve 9 Haziran 2013 tarihlerinde saat 13:30’da İktisadi idari Bilimler Fakültesi dersliklerinde  yapılacaktır.

Sınav Kuralları
Öğrenciler sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir; fakat üzerinde program m yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hafızalı hesap makinesi kullanmaları yasaktır. 

Öğrenciler sınava gelirken cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, laptop gibi iletişim araçları ile fotoğraf makinesi, kamera gibi araçları getirmemelidirler.
Sınavda cep telefonu açık tespit edilen öğrencilerin sınavı kesinlikle iptal edilecektir.

Öğrenciler sınav binasına ruhsatlı olsa bile silah ile gelmemelidirler.

İzinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır.

Öğrenciler sınava, Yüksek Öğretim Kurumlarındaki mevcut kılık kıyafet yönetmeliğine uygun kıyafetle gireceklerdir.

 

Bütünleme Sınavına Girmek İçin Gerekli Belgeler
Öğrencilerimiz sınava girebilmek için aşağıda sıralanan 3 belgeyi yanlarında bulundurmalıdırlar:

  1. Sınava Giriş Belgesi: İlgili sınava ait öğrencilerin Tunca Meslek Yüksekokulu web sitesinden sorgulama yaparak almış oldukları ve öğrencinin nerede sınava gireceğini gösteren belgedir.
  2. Öğrenci Kimlik Kartı :Öğrencilerimize yüksekokulumuz tarafından verilen Trakya Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartıdır.
  3. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi.

Öğrencilerimiz, sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar.

Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerimizin Sınavları
Tutuklu ve hükümlü öğrenciler, cezaevi ve tevkif evlerinde sınava katılmak isterlerse konu ile ilgili dilekçeleriyle 6 Haziran  2013 tarihine kadar Müdürlüğümüze başvurmalıdırlar.

Ek Dosyalar
Bu içerik 01.06.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2266 kez okundu.