2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV DUYURUSU II

Final Sınav oturumunu sorgulamak için tıklayınız:

Final Sınavlarının Organizasyonu:

Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Tunca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce yürütülür.

Final Sınavlarının Yeri

Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Meslek Yüksekokulumuzda 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi yarıyıl Final sınavları Yüksekokulumuzun bulunduğu ilde Edirne’de Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi (Kayıtların Yapıldığı Yerleşke) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi anfilerinde yapılacaktır.oturumlar için tıklayınız

Final Sınavlarının Tarihi :

Öğrencilerimiz, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi Final sınavlarına 24-25 Mayıs 2014 Cumartesi – Pazar tarihlerinde gireceklerdir.

Final Sınav Öncesi Çalışma İmkanı:

Öğrencilerimiz final öncesi dersle ilgili sorularını Tunca MYO’ya gelerek öğretim elemanlarına iletebilirler.

Yüksekokulumuz Yönetimi ve Öğrencilerimizin Buluşması

 25 Mayıs 2014 tarihlerinde saat 16:00’da öğrencilerimize eğitim-öğretim ile ilgili bilgiler verilerek, öğrencilerimizin soruları cevaplandırılacaktır

Sınav Kuralları

Öğrenciler sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir; fakat üzerinde program m yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hafızalı hesap makinesi kullanmaları yasaktır. 

Öğrenciler sınava gelirken cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, laptop gibi iletişim araçları ile fotoğraf makinesi, kamera gibi araçları getirmemelidirler.

Öğrenciler sınav binasına ruhsatlı olsa bile silah ile gelmemelidirler.

İzinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır.

Öğrenciler sınava, Yüksek Öğretim Kurumlarındaki mevcut kılık kıyafet yönetmeliğine uygun kıyafetle gireceklerdir.

 Final Sınavına Girmek İçin Gerekli Belgeler

Öğrencilerimiz sınava girebilmek için aşağıda sıralanan 3 belgeyi yanlarında bulundurmalıdırlar:

i) Sınava Giriş Belgesi: İlgili sınava ait öğrencilerin Tunca Meslek Yüksekokulu web sitesinden sorgulama yaparak almış oldukları ve öğrencinin nerede sınava gireceğini gösteren belgedir.

ii) Öğrenci Kimlik Kartı :Öğrencilerimize yüksekokulumuz tarafından verilen Trakya Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartıdır*.

iii) Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi.

Öğrencilerimiz, sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar.

 Final Sınavlarının Uygulanışı ve Değerlendirmesi Hakkında

Final Sınavları her bir ders için çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılacaktır. Her bir oturumda belirtilen dersler için tek bir sınav soru kitapçığı ve cevap kağıdı verilecektir. Her dersin sınav sorularının cevapları, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapılacak işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Cevapların değerlendirilmesinde doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Dolayısı ile soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda değerlendirme her ders için 100 tam not üzerinden yapılır ve her soruya eşit ağırlıkta puan verilmektedir. Doğru cevap sayısı puan değeriyle çarpıldığında o dersin final sınavının  ham puanı bulunur.(Bu not başarı notu değildir. Bkn. Dersin Başarı Notunun hesaplanması).  Sınav sorularında sınavlar sırasında tespit edilen bir hata var ise, durum Yönetim Kurulumuzca Değerlendirilir, gerekli ise soru iptal edilip sorunun puan değeri sınava giren tüm öğrencilerin sınav notuna eklenecektir.

Cevap kâğıtları bilgi işlem ortamında optik okuyucu ile en az  iki kez kontrollü olarak okunacaktır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, saklanması ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

  Bir Dersin Yıl İçi Sınav Notu-Final Sınav Notu-Yıl Sonu Notu ve Başarı Notu Nasıl Hesaplanır?

 

Yıl içi Sınav Notu: Her bir dersin yıl içinde yapılan sınavlarından elde edilen 100 üzerinden 
Hesaplanan Nottur:  Ara sınav notlarının ağırlığı: 2012-2013 Güz Dönemi için

I ODEV ARA SINAVI için %5, VİZE ARA SINAVI için %10, II ÖDEV ARA SINAVI için %5 ‘tir.
            Yıl içi Sınav Notu= (I. Ödev Ara Sınav Notu* 5:100)+ 
                                         (Vize  Sınav Notu* 10:100)+ 
                                        (II. Ödev Ara Sınav Notu* 5:100)

Final Sınav Notu: Final Sınavları tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Final Sınav Notu Final sınavı cevap kağıdının optik okuyucudan okutulması ile elde edilen not’tur. 

Dersin Yıl sonu Notu:
 Bir ders için yıl içinde ve yıl sonunda girilen sınavların belirli ağırlıkları oranında hesaplanan not o dersin yıl sonu notudur.
Bir dersin yıl sonu notu o dersin başarı notu değildir.

Yüksekokulumuzda her bir dersin yıl sonu notu :
 yıl içi ara sınav notlarının %20'si ile yıl sonu sınav notunun %80'i toplanarak bulunur.

Dersin Başarı Notu:Öğrencinin aldığı bir dersten Başarı notu: o dersten hesaplanan yıl sonu notunun Bağıl Değerlendirme Yöntemi ile öğrencinin kayıtlı olduğu sınıf içerisindeki diğer öğrencilerin notlarına göre hesaplanan nottur.

Örnek : Bir öğrencinin bir dersten aldığı yıl içi Ara sınav Notları:

I ODEV ARA SINAV NOTU : 60 VİZE ARA SINAV NOTU: 40
II ÖDEV ARA SINAV NOTU: 30 ve 
Final SINAV NOTU: 60 olsun
Ara sınavların ağırlığı toplam %20 olduğuna göre :
(60x5:100)+(40x10:100)+ (30x5:100)= 3 + 4 + 1.5 =8.5  (Yıl içi Sınav Notu)

Ara sınav notunu 100 tam not üzerinden Yıl sonu (Final) sınavının ağırlığı % 80 olduğuna göre, 60 x 80 : 100 = 48 olacaktır.

Dersin Yıl sonu Notu: Ara sınav ve Final sınavının ağırlıkları oranında not toplamı :  
8.5+48=56.5 dir . 
Ancak bu notta dersteki Başarı notunuz değildir. 
Dersin başarı notu: MYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22.b maddesine göre Bağıl Değerlendirme Yöntemi ile hesaplanır.
http://www.trakya.edu.tr/ogr_bilsis/17.html

Yıl Sonu Notu’nun harf karşılığı Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanır. CC ve üzeri Başarılı kabul edilir. Her bir dersin CC (Başarılı sayılan) harfine karşılık gelen Notun sayısal değeri (100 üzerinden) farklıdır. Bu farklılık dersi alan öğrencilerin başarısındaki farklılıktan gelmektedir.

 Yıl İçi Ara Sınavlara Girmeyen Öğrencilerimiz Final Sınavına Katılabilirler.

 Ara sınavlara girmeyen öğrencilerimiz, yıl sonu sınavına katıldıkları takdirde, aldıkları notun %80'ini Yıl sonu notu olarak alınır. Bağıl değerlendirme yöntemi ile bu notun harf karşılığı hesaplanır.

 

 

Bu içerik 14.05.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 2394 kez okundu.