Komisyonlar ve Kurullar

EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU

Doç. Dr. Cenk MISIRLI

Görev : Müdür
Görev Süresi : 25.08.2016 - 06.08.2020
TÜ E-Posta : cenkm@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlkay DEMİRALAY

Görev : Müdür Yrd.
Görev Süresi : 26.08.2016 - 06.08.2020
Telefon : 0 (284) 236 46 56 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

Öğr. Gör. Dr. Tolga DEMİRHAN

Görev : Başkan
Görev Sonu : 31.12.2019
Telefon : 0 (284) 236 46 56 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : tolgademirhan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlkay DEMİRALAY

Görev : Üye
Görev Sonu : 31.12.2019
Telefon : 0 (284) 236 46 56 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlker HACIOĞLU

Görev : üye
Görev Sonu : 31.12.2019
Telefon : 0 (284) 236 46 56 » Dahili : 134
TÜ E-Posta : ilkerhacioglu@trakya.edu.tr

STAJ KOMİSYONU

Öğr. Gör. İlkay DEMİRALAY

Görev : Başkan
Görev Sonu : 31.12.2019
Telefon : 0 (284) 236 46 56 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlker HACIOĞLU

Görev : Üye
Görev Sonu : 31.12.2019
Telefon : 0 (284) 236 46 56 » Dahili : 134
TÜ E-Posta : ilkerhacioglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Tolga DEMİRHAN

Görev : Üye
Görev Sonu : 31.12.2019
Telefon : 0 (284) 236 46 56 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : tolgademirhan@trakya.edu.tr

DİPLOMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Cenk MISIRLI

Görev : Müdür
Görev Süresi : 01.01.2017 - 31.12.2019
TÜ E-Posta : cenkm@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlkay DEMİRALAY

Görev : Müdür Yrd.
Görev Süresi : 01.01.2017 - 31.12.2019
Telefon : 0 (284) 236 46 56 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Serpil KORKMAZ

Görev : Yüksekokul Sekreter V.
TÜ E-Posta : serpilkorkmaz@trakya.edu.tr

AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Doç. Dr. Cenk MISIRLI

Görev : Başkan - Müdür
Görev Süresi : 31.01.2017 - 31.01.2020
TÜ E-Posta : cenkm@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlkay DEMİRALAY

Görev : Üye - Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 31.01.2017 - 31.01.2020
Telefon : 0 (284) 236 46 56 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : ilkaydemiralay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Tolga DEMİRHAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 31.01.2017 - 31.01.2020
Telefon : 0 (284) 236 46 56 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : tolgademirhan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İlker HACIOĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 31.01.2017 - 31.01.2020
Telefon : 0 (284) 236 46 56 » Dahili : 134
TÜ E-Posta : ilkerhacioglu@trakya.edu.tr